AKTUALITY

Závěrečná akce projektu

Jak využít potenciál lidové architektury pro rozvoj cestovního ruchu řešil společně Ústecký kraj, Liberecký kraj a Rozvojová agentura dolnoslezské Horní Lužice v projektu „Za společným dědictvím na kole i pěšky" během uplynulého roku a půl.

Projekt "Za společným dědictvím na kole i pěšky" spočíval v realizaci opatření na udržení turistické atraktivity zájmového území prostřednictvím udržitelného zhodnocení společného přírodního a kulturního dědictví a to například formou propagace podstávkových domů v českoněmeckém pohraničí.

Projekt byl zaměřen na hlavní cílovou skupinu domácí a zahraniční návštěvníky regionu / turisty.  S vytvořením nových stezek pro cyklisty i pro pěší, se v pohraničí podařilo zviditelnit kulturní a přírodní dědictví jak pro aktivní turisty, tak pro místní obyvatele. 

Nové trasy vedou kolem podstávkových domů a významné lidové architektury, která je pro tento region typická. Propojení stezek pro cyklisty i pro pěší s kulturním a přírodním dědictvím bylo zvláštností tohoto projektu. Podstávkové domy jsou jedinečným kulturním dědictvím a specifickým druhem lidové architektury, který se dochoval právě v této česko-německé oblasti.

Dostupnost objektů kulturního a přírodního dědictví, tedy podstávkových domů a lidové architektury byla zlepšena:

  1. Vyhotovením rozvojové studie území, kterou vyhotovil Leadpartner
  2. Vypracováním koncepcí značení, které vyhotovili partneři PP1 a PP2 a které určily umístění značek pro lepší navedení turistů v území.
  3. Realizací značení cyklotras a stezek pro pěší.

Zvýšení atraktivity přeshraničního turistického a rekreačního regionu bylo docíleno realizací marketingových aktivit:

1. Prezentací projektu na veletrzích cestovního ruchu 

2. Informací o realizaci a výstupech projektu na internetu - každý partner zveřejnil informace o realizaci projektu na svých nebo tomu zřízených stránkách 

3. Inzercí v časopisech - partneři na obou stranách hranice propagovali společný projekt v rámci tištěné inzerce v časopisech zaměřených na turistiku a cestovní ruch.

Realizací projektu došlo k naplnění indikátoru podpora přírodního a kulturního dědictví v území (podstávkové domy a lidová architektura).  

Vytvořené výsledky projektu, především jednotná přeshraniční síť stezek pro pěší a cyklisty, budou využívány cílovými skupinami projektu na obou stranách hranice. Webové stránky všech partnerů projektu budou i po ukončení realizace nadále aktualizovány a doplňovány. Partneři projektu na obou stranách hranice budou vzájemně spolupracovat na udržení kulturních tradic a rozvíjet cestovní ruch v území.

Realizací projektu vzniklo mimo jiné pět velmi zajímavých cyklotras, které představí to nejlepší z kulturního dědictví česko-německého pomezí. Od jara do podzimu mohou cyklisté objevovat nepříliš známé části Šluknovska, Lužických hor a regionu Zittauer Gebirge (Žitavské pohoří), které se nachází v blízkosti známějšího Českého Švýcarska.

Cyklistické putování po severních Čechách a německém příhraničí je vhodné pro celou rodinu. Na cyklookruhy je možné nastoupit ať už z české, nebo německé strany. Okruhy vedou po značených cyklotrasách s převážně zpevněnými povrchy. Poznávání malebné krajiny ozvláštní opakované přechody státní hranice. Kromě pohodové cykloturistiky vás čeká ochutnávání lokálních specialit.

Díky zmíněnému projektu se podařilo prostřednictvím nově vyznačených úseků pro cyklisty i pěší o něco lépe propojit Ústecký kraj s Libereckým a nasměrovat turisty do příhraniční oblasti.

Již od roku 2021 slouží pěším, cyklistům a běžkařům dřevěná lávka ve Stožeckém sedle přes frekventovanou silnici I/9 z Nového Boru do Rumburku, kterou zafinancoval Ústecký kraj, aby podpořil rozvoj cestovního ruchu v lokalitě. Návštěvníci díky ní získali bezpečné propojení turistických tras mezi Lužickými horami a Českým Švýcarskem.

 
ROZCESTNÍK

Prosím, níže si pomocí dlaždic vyberte to, co vás zajímá.

Copyright © 2023 ZSD. All rights reserved.