AKTUALITY

Pozvánka na tiskovou konferenci

Podstávky pomohou příhraničním regionům rozvíjet udržitelný turistický ruch


Zveme vás na tiskovou konferenci na téma lidová architektura jako turistický cíl: malebnost lidové architektury v česko-polsko-německém trojmezí je už poměrně dobře známý fenomén. Jak jej využít pro rozvoj cestovního ruchu řeší společně Ústecký kraj, Liberecký kraj a Rozvojová agentura dolnoslezské Horní Lužice v projektu „Za společným dědictvím na kole i pěšky“.


Mnozí turisté obdivují přeshraniční krajinu Labských pískovců, Lužických a Žitavských hor – už v příštím roce se budou moci vydat na kole či pěšky po nově vyznačených přeshraničních trasách vedených kolem vybraných objektů lidové architektury.


Další konkrétní aktivity, jako např. zbudování odpočívadel, umístění sčítačů nebo vznik turistického průvodce, představí osobně zástupci Ústeckého a Libereckého kraje a Českého Švýcarska, o. p. s..


Na téma stavební a ekologické jedinečnosti podstávkových domů, která má bezesporu zajímavý přesah do dnešního moderního inovativního stavebnictví, pohovoří Filip Mágr. Ten se lidové architektuře nejen ve Šluknovském výběžku věnuje už řadu let a zasazuje se se spolky Kruh přátel muzea Varnsdorf a Společností pro trvale udržitelný rozvoj Šluknovska o místní rozvoj cestovního ruchu a záchraně těchto památek.


Znalosti stavění lidové architektury jsou podloženy místní tradicí, z velké části šlo o know-how získané metodou pokusů a omylů v průběhu generací místních obyvatel. Kouzlo podstávek objevují a hold našim šikovným  předkům vzdávají další a další turisté, a my na tuto poptávku reagujeme právě ve zmíněném projektu. V neposlední řadě je také potřeba odlehčit exponovaným destinacím intenzivní turistiky, pro které už množství návštěvníků přestává být únosné, a nasměrovat pěší i cykloturisty do méně známých destinací.


Místo: Dům Českého Švýcarska v Krásné Lípě
Termín a čas: pátek 3. 6. 2022 ve 14 hodin
Tlumočení německého jazyka a občerstvení zajištěno.


Informace o projektu

Kontaktní osoba: Marta Šašková, saskova.m@kr-ustecky.cz, +420 725 039 470


Projekt je financován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Programu na podporu přeshraniční spolupráce ČR – Sasko 2014 – 2020.


ROZCESTNÍK

Prosím, níže si pomocí dlaždic vyberte to, co vás zajímá.

Copyright © 2023 ZSD. All rights reserved.