KUDY K NÁM?

Mapa zájmového území projektuÚzemní rozsah projektu je v Ústeckém kraji ohraničen částí turistické destinace České Švýcarsko na celém území okresu Děčín, a v Libereckém kraji turistickou destinací Lužické hory, tj. územím ležícím při česko-německém pohraničí mezi Jizerskými horami a Českým Švýcarskem. Pro destinaci České Švýcarsko je certifikovanou oblastní organizací destinačního managementu České Švýcarsko, o.p.s., pro destinaci Lužické hory je certifikovanou oblastní organizací destinačního managementu Spolek DMO Lužické a Žitavské hory, z.s. Na jihozápadním konci projektové území, především díky Ploučnické cyklostezce, zasahuje i na okraj Českého středohoří.Na německé straně území zahrnuje Žitavské hory, Hornolužickou pahorkatinu a Saské Švýcarsko, turistické destinace Horní Lužice a Saské Švýcarsko. Sledované území zahrnuje příhraniční oblasti zemských okresů Zhořelec, Budyšín a část okresu Saské Švýcarsko – Východní Krušné hory. Rozvojem a dalším propojováním společné přeshraniční sítě stezek jako základní turistické infrastruktury se předpokládá lepší propojení sousedních krajů, okresů a destinací. Dojde k lepšímu propojení především saských okresu Budyšín a Zhořelec a současně ke zlepšení napojení okresu Saské Švýcarsko – Východní Krušnohoří s jeho významnými centry jako např. města Bad Schandau, Sebnitz a Neustadt, které jsou i výchozími body pro turisty směřujícími do Saského, resp. Českosaského Švýcarska.
Mapa vztahů
Dálkové pěší trasy


Evropou vede jedenáct evropských dálkových pěších tras označených E1 až E11. Územím České republiky z nich vedou trasy E3, E10 a E6. Z těchto tří tras vedou zájmovým územím projektu hned dvě z nich, a sice E3 a E10, přičemž se zde dokonce navzájem kříží a na cca 1,5 km mezi vlakovou stanicí Jedlová v Lužických horách a rozcestím pod Jedlovou vedou společně, než se opět rozdělí.Evropská dálková trasa E3


Evropská dálková trasa E3 je turistická značená trasa v projektované délce 6 950 km pro pěší, vedoucí od Španělska na východ do Bulharska. Trasa má spojovat pobřeží Atlantského oceánu s Černým mořem. Českou republikou prochází při severní hranici v délce 735 km, v terénu je vyznačena tabulkami s uvedením E3 a pásovým značením různých barev.

V zájmovém území Českého Švýcarska, Lužických a Žitavských hor vede téměř přes všechny hlavní body zájmu turistů, jako např. Děčínský sněžník, Labský kaňon, Hřensko, Pravčickou bránu, Jetřichovické vyhlídky, Hvozd apod.Páteřní dálkové cyklotrasy


V zájmovém území vede několik páteřních tras významných pro cykloturistiku v rámci střední Evropy. V Ústeckém kraji jsou dle generelu cyklotras definovány páteřní dálkové cyklotrasy, mezi které patří v zájmovém území Labská stezka a Cyklostezka Ploučnice. Nedaleko je i další páteřní trasa Ústeckého kraje – Krušnohorská magistrála. Současně vede v řešeném území také důležitá dálková evropská cyklotrasa EuroVelo 7. Na německém území patří mezi nejvýznamnější Mittelland-Route (D4), jejíž součástí je i trasa nadregionální úrovně Sächsische Mittelgebirge (I-6). Ve východní části zájmového území pak vede trasa D12 (I-4) Odra – Nisa, která spojuje pramen Nisy s Baltským mořem. V Žitavě se na cyklotrasu Odra – Nisa napojuje část zájmového území prostřednictvím regionální Mandavské cyklotrasy.Evropská dálková trasa E10


Evropská dálková trasa E10 je vyznačená trasa v délce 2 850 km pro pěší turisty. Vede z Finska, přes německou Rujanu, Čechy, Rakousko, Itálii a Francii do Španělska. Všechny úseky ještě nejsou dokončeny. Českou republikou prochází trasa od severu k jihu v délce 450 km, v terénu je vyznačená tabulkami s uvedením E10 a pásovým značením. Do našeho území vstupuje na přechodu Seifhennersdorf-Varnsdorf, vede přes Lužické hory do Nového Boru a Čes ké Lípy a pokračuje přes Kokořínsko a České středohoří do Prahy a dále.


EuroVelo 7 / Labská stezka


V kategorii tras celoevropského významu patří v zájmovém území k nejdůležitějším dálková trasa EuroVelo7, která vede z nejsevernějšího bodu Evropy (Nordkappu) až na Maltu ve Středozemním moři. V Ústeckém kraji je její součástí i Labská stezka, která je v českém systému značení cyklotras označena č. 2 a to v úseku od Vrchlabí po státní hranici s SRN v Dolním Žlebu. Velká část zájmového území je na Labskou stezku napojeno Křinickou cyklotrasou vedoucí z Krásné Lípy do Bad Schandau.Cyklostezka Ploučnice


V jižní části zájmového území se nachází další páteřní cyklotrasa Ústeckého kraje, která vede podél řeky Ploučnice. Cyklostezka Ploučnice je dle cykloturistického značení KČT značená jako cyklotrasa č. 15. Tato trasa má nadregionální význam a spojuje Ústecký a Liberecký kraj. Na území Ústeckého kraje začíná stezka v Děčíně na spojnici s Labskou stezkou, prochází údolím řeky Ploučnice směrem na Benešov nad Ploučnicí, Františkov nad Ploučnicí a Starý Šachov, kde přechází do Libereckého kraje.Spreeradweg


Pro zájmové území je významná německá národní cyklotrasa Spreeradweg (cyklotrasa podél Sprévy), která začíná u jednoho z pramenů Sprévy pod vrcholem Kottmaru, a dále pokračuje v blízkosti státní hranice přes Neugersdorf – Ebersbach – Neusalza-Spremberg – Sohland – Bautzen a dále na sever až do Berlína.Odra – Nisa


Ve východní části zájmového území je také významné napojení na trinacionální (Česko-Německo-Polskou) cyklotrasu č. 14 Odra – Nisa v Žitavě, prostřednictvím plánované Mandavské cyklotrasy C2. Na německé straně je Mandavská cyklotrasa z Großschönau do Žitavy již proznačena.Rock Head


Novým projektem v Horní Lužici je propojení úseků jednotlivých cyklotras kolem Šluknovského výběžku pod názvem Rock Head. Cílem projektu Rock Head je zvýšení zájmu o cykloturistiku v Horní Lužici.


Lázeňská cyklotrasa


V rámci přeshraniční spolupráce plánuje Liberecký kraj, Naturpark Zittauer Gebirge a Mikroregion Podralsko tzv. Lázeňskou cyklotrasu, která má propojit Lázně Kundratice (ČR) a lázeňskou obec Oybin (SRN). Tato trasa kříží nově proznačovanou trasu Sächsische Mittelgebirge. Bohužel propojení trasy Sächsische Mittelgebirge s českým územím se liší od vedení Lázeňské cyklotrasy. Trasa má potenciál zvýšit přeshraniční pohyb cykloturistů mezi destinacemi Lužické a Žitavské hory.

Mapa turistických okruhůNové možnosti poznávání kulturního dědictví nabízí okruhy na česko-německém pomezí.  Turisté díky nim mohou od jara do podzimu objevovat nepříliš známé části Šluknovska, Lužických hor a regionu Zittauer Gebirge, které se nachází v blízkosti známějšího Českého Švýcarska.


Jednotlivé okruhy jsou podrobně popsány na stránce "KAM NA VÝLET?".

ROZCESTNÍK

Prosím, níže si pomocí dlaždic vyberte to, co vás zajímá.

Copyright © 2023 ZSD. All rights reserved.