SPOLEČNÉ DĚDICTVÍ

PODSTÁVKOVÉ DOMY
jsou sjednocujícím prvkem regionu a společně s přírodním dědictvím vytvářejí malebnou krajinu podstávkových domů.

Podstávkové domy jsou jedinečným druhem lidové architektury. V regionu se vyskytují od 15. až 16. století. Většina dnes stojících domů na pomezí severních Čech, Horní Lužice a Dolního Slezska pochází z 18. a 19. století. Pro tento typ lidové architektury je charakteristická podstávka. Jde o dřevěnou sloupovou konstrukci, která stojí před roubenými stěnami přízemí. Podpůrná konstrukce nese zatížení střechy a u dvoupodlažních domů také patro.

Pro cestovní ruch má význam nejen malebná krajina lákající turisty opečovávanými podstávkovými domy a krásnou přírodou, ale i detaily a interiéry těchto skvostů lidové architektury.

 

 

Vytipovaných objektů lidové architektury (podstávkových domů), jejichž interiér je možné navštívit, je na české straně zájmového území celkem 121, na německé straně jich bude s ohledem na zachovalost většího množství domů odhadem dvakrát více. Přesný počet není znám.


Nejvíce podstávkových domů je využíváno pro ubytování a stravování – penziony, hotely, restaurace (cca 2/3 objektů). V nejvýznamnějších podstávkových domech jsou na české i německé straně umístěna muzea a galerie (např. Kamenický Šenov, Sebnitz, Seifhennersdorf, Jiřetín pod Jedlovou, Neusalza-Spremberg, Chrastava, Sohland, Eibau a další), informační a setkávací centra (Lipová, Ebersbach, Dittelsdorf, Nový Bor a další), ale i obchody, úřady (Rynoltice) a dokonce i základní škola (Jetřichovice).
 

  

 

Mezi nejvýznamnější akce a projekty na podporu podstávkových domů z pohledu cestovního ruchu se řadí Den otevřených dveří podstávkových domů (více na www.umgebindeland.de). Poslední květnovou neděli se každoročně veřejnosti otevírají podstávkové domy při mezinárodním dni podstávkových domů. Své domy otevírají pro veřejnost i soukromí majitelé z Česka, Německa a Polska. U většiny otevřených podstávkových domů je vedle komentovaných prohlídek i doprovodný program.

 

 

Předpokladem pro dlouhodobě udržitelný rozvoj cestovního ruchu v oblasti kulturního dědictví, resp. lidové architektury je nutné zachovat tyto podstávkové domy v jejich původní kvalitě. Rovněž je nutné ohleduplně začleňovat novou výstavbu do existující zástavby podle určitých pravidel obsažených v kvalitně zpracované územně-plánovací dokumentaci. Vše výše uvedené by mělo probíhat ohleduplným postojem k rozvoji venkova a péči o jeho kulturní hodnoty při zachování jeho specifičnosti, identity a genia loci.
 

Pro rozvoj cestovního ruchu zaměřeného na zpřístupnění společného kulturního a přírodního dědictví v krajině podstávkových domů jsou důležitá především s německou stranou společná propagační a marketingová opatření, např. mapa pro pěší a cyklisty, průvodce, workshopy, veletrhy atd.

 


ROZCESTNÍK

Prosím, níže si pomocí dlaždic vyberte to, co vás zajímá.

Copyright © 2023 ZSD. All rights reserved.